Ny bok: Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar – läs intervjun om boken

Vi har intervjuat redaktörerna om den nyutkomna antologin Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar, den första titeln i den nya bokserien Stockholm Studies in Mathematics and Science Education.

Redaktörer för boken: Paola Valero, Lisa Björklund Boistrup, Iben Maj Christiansen och Eva Norén (Photo & License: N/A)

Varför ville ni skriva den här boken och vem riktar den sig till?

– I Sverige finns en levande forskning inom matematikdidaktik som behöver kommuniceras ut för alla som vill förstå problematiken kring matematik och matematikundervisning av idag.

– Vi ville publicera vårt arbete öppet tillgängligt för en bredare publik, som lärare, lärarstudenter, skolledare och även för våra forskarkollegor i Sverige och Skandinavien. Större delen av den forskning som publiceras återfinns snarast i internationellt rankade tidskrifter på engelska som framför allt vänder sig till andra forskare.

– Vi menar att forskning bör skrivas på ett sådant sätt att personer som arbetar med matematikundervisning eller intresserar sig för ämnet kan ta del av diskussionen.

Vi vill också betona att det här inte är en populärvetenskaplig bok, utan en antologi som
belyser viktiga aspekter av matematikdidaktik utifrån forskningsbaserade teorier och metoder.

På vilket sätt är matematikundervisningen social och politisk?

– I samhället får man höra många myter om matematik, att det bara handlar om beräkningar eller begrepp som inte har särskilt mycket med “verkligheten” att göra. Eller att matematik bara är för högintelligenta, unika människor. Vi reflekterar sällan över hur dessa myter manifesteras i skolan och i kulturen. Matematiken kan därför inte skiljas från det övriga samhället och politiken.

– Matematikundervisningen har en privilegierad status jämfört med andra skolämnen, för att den är så viktig inom så många områden för samhällsutvecklingen. Därför är det viktigt att alla som är involverade i matematikundervisning förstår varför den har en så stor betydelse. Den öppnar eller stänger dörrar för olika typer av elever, eftersom skolan, liksom övriga samhället, präglas av antaganden om vilka elever som kommer att lyckas och föreställningar om hur framgång och misslyckande ser ut.

– Vi vill belysa komplexiteten i matematikundervisningen och dess roll i samhället och på så sätt bidra till att ifrågasätta fördomar, myter och antaganden om matematik och matematikundervisning.

– Detta är kärnan i boken. Men kapitlen innehåller inga konkreta tips på hur man förbättrar matematikundervisningen eller elevernas resultat.

Vilka utmaningar står matematiklärare inför idag?

– Lärares arbete är tufft och många nyutbildade lärare lämnar yrket. Det är oroande, särskilt som det råder allvarlig brist på kvalificerade matematiklärare. Klassrummen är som mikrosamhällen där många sociala problem reproduceras.

– En större förståelse för vad som står på spel i matematikundervisningen är ett viktigt verktyg för lärare, för att kunna se på sin egen roll och inse vilka möjligheter och begränsningar som finns i arbetet.

– Matematikundervisning är svår i sig, det har forskning om de didaktiska utmaningarna som lärare står inför visat. Förutom samhällets sociala, politiska och ekonomiska problem, som får konsekvenser för eleverna i skolan, måste matematikläraren även navigera bland svårigheter som rör själva ämnet. Dessutom sätts matematiklärare ständigt under lupp eftersom matematiska prestationer mer och mer betraktas som en form av kulturellt och ekonomiskt kapital för ett land, för dess samhälle och individer. Pressen är stor från många håll, inte minst från internationella rankningsmätningar, som exempelvis PISA-undersökningarna.

– En bredare förståelse av utmaningar som dessa kring matematikundervisning och lärande har traditionellt sett saknats inom ramen för den matematikdidaktiska forskningen. För att framgångsrikt kunna navigera i dagens tuffa utbildningsvillkor krävs diskussioner som förbinder matematik med både dess didaktik och pedagogik samt med sammanhang där dessa praktiker utspelar sig.

Det här är den första boken i den nya bokserien Stockholm Studies in Mathematics and Science Education. Berätta lite mer om serien och vilken typ av böcker ni hoppas kunna ge ut?

– Bokserien Stockholm Studies in Mathematics and Science Educations målsättning är att publicera studier inom matematik- och naturvetenskapernas didaktik som vänder sig till lärarstudenter, lärare, forskare och forskarstuderande, eller andra personer som är intresserade av utvecklingen inom fältet i Sverige, Norge och Danmark.

– Serien vill komma närmare dessa målgrupper genom att erbjuda sakkunniggranskade monografier och antologier av hög akademisk kvalitet och i en mer tillgänglig stil och form. Det som också kännetecknar serien är möjligheten att publicera med öppen tillgång (open access), på såväl skandinaviska språk som engelska.

Varför ville ni ge ut boken öppet tillgängligt på Stockholm University Press?

– Syftet är att bidra till en bredare och bättre utbildningsgemenskap. Det kan vi möjliggöra genom att publicera med öppen tillgång på vårt universitetsförlag. Vi ser det framförallt som en viktig publiceringskanal för att effektivt nå ut till den publik vi vill åt. Läsare lokalt och internationellt kan enkelt ladda ner en elektronisk version av böckerna eller köpa dem i tryck för ett förhållandevis lågt pris, jämfört med böcker utgivna på många andra kommersiella akademiska förlag.

Ladda ner boken gratis!

Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar är gratis att läsa i fyra olika digitala versioner och går att köpa i tryckt format från svenska och internationella nätbokhandlar, som exempelvis Adlibris, Amazon, Bokus och Book Depository. Här finns all information om boken: https://doi.org/10.16993/bcc


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s