Öppen kvalitetssäkrad kurslitteratur behövs

I en debattartikel i Universitetsläraren uppmanar författarna lärosäten att göra lärresurser tillgängliga. Artikelförfattarna som är representanter från Stockholms universitetsbibliotek, dess förlag och Stockholms universitets studentkår önskar starta en diskussion om att även kurslitteratur ska vara öppet tillgänglig.

”Öppen vetenskap innebär att vetenskapen är transparent, tillgänglig och återanvändningsbar för forskning, innovation och utveckling. Det är bra för forskningen och därmed för samhällen.”

Ur artikeln Vetenskapen bör vara öppen – även för studenter.

Wilhelm Widmark, Annika Ullman och Simon Froster Delbom lyfter betydelsen av att universitetets studenter bör ha full tillgång till kurslitteratur för att klara studierna. Det är viktigt att lärosätena stöttar studenterna i detta och att kurslitteraturen håller hög kvalitet. Författarnas förhoppningar är att alla lärosäten i Sverige börjar ge ut kurslitteratur som öppna lärresurser.

Bokserie som ger ut kurslitteratur

Sedan Stockholm University Press grundades 2015 har forskare under sju års tid kunnat ge ut sakkunniggranskade verk med öppen tillgång. Förlaget ger ut kurslitteratur som annars inte skulle publiceras. Ett exempel på en bokserie som ger ut kurslitteratur är Basic Readings in Culture and Aesthetics. Sakkunniggranskningen kvalitetssäkrar kurslitteraturen och öppen tillgång underlättar för studenterna.

Vi behöver uppdaterad och forskningsförankrad kurslitteratur som passar våra kurser, men som samtidigt är tillräckligt bred för att användas nationellt inom våra ämnen (språket är svenska). En bärande tanke är att dessa läromedel skrivs med utgångspunkt i författarens/lärarens egen forskning.

Det är viktigt att studenterna inte ska behöva ha problem med att få tag på litteraturen. I synnerhet är det bra att kunna hämta enskilda kapitel ur antologier, vilket gör det lätt att inlemma olika delar av litteraturen i olika kurser.”  

Sonya Petersson, ordförande för redaktionsrådet för Basic Readings in Culture and Aesthetics.
Böcker ur bokserien Basic Readings in Culture and Aesthetics

Om artikelförfattarna

Wilhelm Widmark, överbibliotekarie och rektorsråd för öppen vetenskap, Annika Ullman, ordförande för förlagskommittén för Stockholm University Press, och Simon Froster Delbom, ordförande för Stockholms universitets studentkår.

Om öppen vetenskap på Stockholms universitet

Öppen vetenskap innebär att alla har fri och öppen tillgång till vetenskapliga texter, forskningsresultat och forskningsdata. Målet för Sverige är att alla lärosäten ska ha ställt om till ett öppet vetenskapssystem 2026.

Om Stockholm University Press

Stockholm University Press ger ut sakkunniggranskade akademiska böcker och tidskrifter, med full öppen tillgång. Vårt mål är att göra tidskrifter och böcker tillgängliga och att ge dem största möjliga spridning. För att forskare världen över kan hitta och få tillgång till den information de behöver.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s