Ny kurslitteratur i konstvetenskap – Semiotik

Vad innebär det att tala om en bild som ikonisk eller bildelement i termer av symboler? Inom konstvetenskap används ofta begreppet semiotik. I den här boken, Semiotik. Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 3, demonstrerar bidragen i boken exempel på hur semiotisk teori kan användas. Bokens sex kapitel syftar till att visa på den bredd av studieobjekt … More Ny kurslitteratur i konstvetenskap – Semiotik

Ny bok undersöker den svenska skönlitteraturens framgångar i Frankrike

Den franska bokmarknaden har en särskild betydelse för det världslitterära systemet. Flödet av litteratur från Sverige till Frankrike liknar heller inget annat. I monografin Ord från norr. Svensk skönlitteratur på den franska bokmarknaden efter 1945 beskrivs hur svensk skönlitteratur har översatts till franska, med ett särskilt fokus på tiden efter 1945. … More Ny bok undersöker den svenska skönlitteraturens framgångar i Frankrike

Samernas nationaldag – läs om hur samisk konst uteslutits av konsthistorikerna

Under samemötet i Trondheim (Tråante) den 6-9 februari 1917 samlades samer från både den norska och svenska sidan av gränsen. Mötet lade grunden för samernas nationaldag den 6 februari. Samemötet blev också starten på en gemensam samisk politik och en konstnärlig sammanslutning över nationalstatsgränserna i Norden. Samerna diskuterade bland annat de utmaningar som nationalstaternas gränslinjer … More Samernas nationaldag – läs om hur samisk konst uteslutits av konsthistorikerna

Ny bok om samisk konst i förhållande till norskt nationsbygge

– Samisk kunst fremstilles stadig som en ny vending eller en trend, men undersøkelsen min viser at samisk kunst har vært forsøkt satt på dagsorden lenge. Det säger författaren och forskaren Monica Grini, i sin monografi Samisk kunst og norsk kunsthistorie. Delvise forbindelser. Studien tar avstamp i konsthistoriens betydelse för Norges nationsbyggande och har ett … More Ny bok om samisk konst i förhållande till norskt nationsbygge

New Book: Narratives Crossing Borders: The Dynamics of Cultural Interaction

What happens with stories when they are transmitted from one place to another, when they are retold, remade, translated and retranslated? What happens with the scholars themselves, when they try to grapple with the kaleidoscopic diversity of human expression in a constantly changing world? These and related questions are explored in the chapters of this … More New Book: Narratives Crossing Borders: The Dynamics of Cultural Interaction

New book investigates digital society, digital culture, and digital media objects

The studies in this book introduce the new research field “digital human sciences,” which include the humanities, the social sciences, and law. From their different disciplinary outlooks, the authors share the aim of discussing and developing methods and approaches for investigating digital society, digital culture, and digital media objects. … More New book investigates digital society, digital culture, and digital media objects

Praise for ‘Mozart’s “La clemenza di Tito”: A Reappraisal’

A new category of opera handbooks “The present monograph, Mozart’s La clemenza di Tito: A Reappraisal, can be said to introduce a new category of opera handbooks: those that go a few steps further, broaden the horizon and incorporate more areas of analysis than the traditional musical ones.” This is a quote by Anders Wiklund, … More Praise for ‘Mozart’s “La clemenza di Tito”: A Reappraisal’

New OA Textbook in Art History: Kontextualisering (Contextualisation) #newbook #oabooks

One of the most common Concepts in Humanities This book is about a concept which is constantly used in many different ways, but also one of the most common concepts in humanities: context. However, the significance and use of this concept shifts between disciplines, and sometimes within the same discipline. All chapters in this edited … More New OA Textbook in Art History: Kontextualisering (Contextualisation) #newbook #oabooks

Open access books on the agenda – 20th #oabook – celebrating #OAWeek

By Christina Lenz, Managing Editor of Books at Stockholm University Press The next book published at Stockholm University Press will be the 20th. Two more titles are on their way, which means that this year we will have published 22 books altogether. Our previous record was publishing five new titles a year. This year we … More Open access books on the agenda – 20th #oabook – celebrating #OAWeek

New book from Stockholm University Press: The Power of the In-Between: Intermediality as a Tool for Aesthetic Analysis and Critical Reflection #oabooks

How can the concept of intermediality be understood and used in the humanities? The Power of the In-Between: Intermediality as a Tool for Aesthetic Analysis and Critical Reflection gathers fourteen case studies where different intermedial issues are explored. The participating researchers investigate phenomena such as contemporary installation art, twentieth-century geography books, renaissance sculpture, media theory, … More New book from Stockholm University Press: The Power of the In-Between: Intermediality as a Tool for Aesthetic Analysis and Critical Reflection #oabooks