Ny kurslitteratur i konstvetenskap – Semiotik

Vad innebär det att tala om en bild som ikonisk eller bildelement i termer av symboler?

Inom konstvetenskap används ofta begreppet semiotik. I den här boken, Semiotik. Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 3, demonstrerar bidragen i boken exempel på hur semiotisk teori kan användas.

Bokens sex kapitel syftar till att visa på den bredd av studieobjekt som konstvetenskap inkluderar. Genom konkreta tolkningssituationer visar författarna hur olika teckenbegrepp aktiveras i en betydelseskapande tolkningsprocess. Ibland kan dessa begrepp förefalla så normaliserade att vi inte ens vet vad de egentligen innebär.

Antologins kapitel adresserar samtida modefotografi, pre- och postindustriella möbler, samtida skulptur, 1600- och 1800-talets oljemåleri och 1800-talets pressbild. Dessa olikartade studieobjekt innebär att tolkningarna riktas mot olika egenskaper som materialitet och medialitet, visuell kommunikation och visuella koder, tecknets och därmed tolkningens historicitet.

Redaktörer för boken är Sonya Petersson och Malin Hedlin Hayden, båda verksamma på Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet.

Till vem vänder sig boken?

Boken riktar sig i första hand till studenter i konstvetenskap och andra discipliner där frågor om visualitet och visuella praktiker är centrala.

Läs boken nu!

Semiotik: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 3 är gratis att läsa i fyra olika digitala versioner och går att köpa i tryckt format från svenska och internationella nätbokhandlare, som exempelvis Adlibris, Amazon, Bokus och Book Depository. Här finns all information om boken: https://doi.org/10.16993/bbv

Bokserien Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap

Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap (som är en underserie i bokserien Basic Readings in Culture and Aesthetics) är en läroboksserie som vänder sig till dig som studerar konstvetenskap eller andra närliggande vetenskaper.

Serien syftar till att vara ett pedagogiskt komplement till teoretiska och metodologiska handböcker och originaltexter som introducerar olika metoder och teoretiska fält som ofta används inom konstvetenskap. Varje volym lyfter fram texter om hur man kan tillämpa teoretiska begrepp i konkreta tolkningssituationer.

How to access this book

You can download Semiotik: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 3 for free as an ePub or PDF-file or read the book online. Our books are accessible on multiple devices. You may also find ways to order a print copy of the book through the Stockholm University Press website. The book is licensed with a Creative Commons Attribution 4.0 license: https://doi.org/10.16993/bbv


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s