Ny kurslitteratur om hur vi kan förstå vår historia – Konsten att kontextualisera

Hur analyserar vi historiska uttryck för att skapa mening i vår tid? Den och många andra frågor tas upp i boken Konsten att kontextualisera: Om historisk förståelse och meningsskapande. Redaktörer för boken är Staffan Bergwik, Linn Holmberg & Karin Dirke.

Kontextualisering är ett viktigt moment i historiska studier på alla nivåer. Men, vad innebär det egentligen att analysera, kontextualisera och kritisera?

Syftet med den här antologin är att bidra till ökad reflektion och diskussion om hur vi går till väga när vi tolkar, skapar eller omtolkar historiska, kulturella och samhälleliga sammanhang utifrån samtidens kunskapsintressen.

Läsaren får en introduktion till begreppet kontextualisering när vi möter det förflutna i form av texter, bilder eller artefakter. Bidragen i boken riktar bland annat strålkastarljuset mot historiska källmaterial. Läser vi källmaterial från vår egen horisont eller från de historiska aktörernas?

Antologin fokuserar på historievetenskapernas sätt att producera kunskap och tar upp frågor om hur kontextualisering förhåller sig till historievetenskaplig teori och metod.

Till vem vänder sig boken?

Boken vänder sig till studenter och forskare inom samtliga humanistiska discipliner med historiska perspektiv.

Läs boken nu!

Konsten att kontextualisera är gratis att läsa i fyra olika digitala versioner och går att köpa i tryckt format från svenska och internationella nätbokhandlare, som exempelvis Adlibris, Amazon, Bokus och Book Depository. Här finns all information om boken: https://doi.org/10.16993/bbt

Bokserien Basic Readings in Culture and Aesthetics

Konsten att kontextualisera: Om historisk förståelse och meningsskapande (Staffan Bergwik, Linn Holmberg & Karin Dirke, red.) ges ut i bokserien Basic Readings in Culture and Aesthetics, en sakkunniggranskad kurslitteraturserie publicerad på förlaget Stockholm University Press.

Summary about the book in English

Understanding the actions, world views, and conventions of past societies is not an easy task. If we want to understand something historically, we have to consider this something in context. A core assumption is that historical understanding requires contextualization and historical disciplines strive in this process to understand the past “on its own terms”.

This edited volume is a textbook that explores how historical perspectives on context and contextualization are used in scientific settings and how this changes over time. Whereas historical contextualization is often understood in terms of reconstructing conditions and circumstances in the past, it could also be used to historicize the present.

How can we make visible the activity involved in creating historical contexts? And, how
can we analyze how we construct large diachronic contexts of meaning for practical questions in the present?

The concept of context is commonly used in historical textbooks for explaining historical phenomena and events. So, how is the art of contextualizing taught and learned? This volume reflects on how students can learn the difference between analyzing, synthetizing, criticizing, and contextualizing. It also describes what kinds of historical contextualization students typically are introduced to, and why.

How to access this book

You can download Konsten att kontextualisera: Om historisk förståelse och meningsskapande for free as an ePub or PDF-file or read the book online. Our books are accessible on multiple devices. You may also find ways to order a print copy of the book through the Stockholm University Press website. The book is licensed with a Creative Commons Attribution 4.0 license: https://doi.org/10.16993/bbt


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s