The new book – Exploring Language Education – highlights the connection between language education and research

Do we need to teach pronunciation when learners acquire a second language, and if so, why? What effect can we see from translanguaging in multilingual classrooms? How much English do children learn before school age? What do modern language teachers think about the subject they teach? These are some of the questions answered in Exploring Language Education – Global and Local Perspectives, a new anthology from the book series Language and Literature in Education.

Exploring Language Education – Global and Local Perspectives zooms in on currently debated topics of Language Education. The chapters are based on talks given at the first Exploring Language Education conference at Stockholm University in 2018. Issues related to multilingualism, Global Englishes, and experienced tensions between research and practice are generally shared matters brought up by many speakers at the conference. The volume includes five examples of topical analysis on Language Education, and the authors are internationally renowned scholars from Sweden, Canada and the United States.

The book might interest you if you are a teacher, student, educator or researcher in Language Education, Second Language Acquisition or Applied Linguistics. The book is intended to inspire researchers and teachers who want to learn more about research. Some of the chapters are based on empirical studies of language learning and teaching.

The book editors

This peer-reviewed volume has been edited by Camilla Bardel and Christina Hedman, Professors at the Department of Teaching and Learning at Stockholm University, Katarina Rejman, Associate Professor at the Department of Teaching and Learning at Stockholm University and Elisabeth Zetterholm, Senior Associate Professor at the Department of Culture and Society (IKOS) at Linköping University.

Read this book today

On the Stockholm University Press website, you can download an ePub or pdf file for free to read the book online or access it on multiple devices. You may also order a print copy of the book via the website or online bookstores.

Language and Literature in Education

Exploring Language Education: Global and Local Perspectives is published in the peer-reviewed book series Language and Literature in Education by Stockholm University Press.

About the publisher Stockholm University Press

Stockholm University Press (SUP) is an open access publisher of peer-reviewed academic journals and books. We aim to make journals and books affordable, and to give them the broadest possible dissemination so that researchers worldwide can find and access the information they need without barriers.

Ny bok belyser kopplingen mellan språkundervisning och forskning

Uttalsundervisning vid inlärning av ett andraspråk behövs den och i så fall varför? Vad har ”translanguaging” i flerspråkiga klassrum för effekt på språklärande? Hur mycket engelska lär sig barn före skolåldern? Vad tycker och tänker lärare i moderna språk om sitt ämne? Det är några av frågorna som tas upp i Exploring Language Education – Global and Local Perspectives.

Är du studerande, lärarutbildare eller forskare inom språk, språkdidaktik eller tillämpad lingvistik? Eller är du språklärare och vill fortbilda dig, eller veta mer om ny forskning inom flerspråkighet, språkundervisning och språklärande? Då kan den här boken vara intressant för dig.

Boken vill belysa och stärka kopplingen mellan utbildning och forskning om språk, språkinlärning och språkundervisning. Den innehåller fem kapitel som alla handlar om aktuella ämnen inom språk och lärande, skrivna av framstående forskare i Sverige, USA och Kanada. Kapitlen bygger på presentationer från konferensen Exploring Language Education – Global and Local Perspectives, som ägde rum vid Stockholms universitet 2018. Både lokala och globala perspektiv på språkdidaktik är representerade i boken. Verksamma lärare har bidragit på olika sätt i flera av studierna.

Boken inleds med ett kapitel som kan inspirera dig som både vill undervisa och forska. Det andra kapitlet handlar om uttalsundervisning för andraspråksinlärare och ger exempel på övningar som kan användas i klassrummet. De följande tre kapitlen bygger på empiriska studier av språkklassrummet, av barns språkinlärning och av språklärares uppfattningar om lärande och undervisning.

Om redaktörerna

Redaktörer för boken är Camilla Bardel, professor vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet, Christina Hedman, professor vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet, Katarina Rejman, docent vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet och Elisabeth Zetterholm, biträdande professor vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), Linköpings universitet.

Läs boken nu!

Exploring Language Education: Global and Local Perspectives finns gratis att läsa i fyra olika digitala versioner och går att köpa i tryckt format från svenska och internationella nätbokhandlare, som exempelvis Adlibris, Amazon, Bokus och Book Depository. Här finns all information om boken: https://doi.org/10.16993/bbz

Language and Literature in Education

Exploring Language Education: Global and Local Perspectives är den andra boken i serien Language and Literature in Education.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s