Ny bokserie om demokrati, politik och styrning – intervju med Göran Sundström

Göran, du är professor och prefekt på Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Du är också ordförande i redaktionsrådet för Stockholm University Press nybildade bokserie Stockholm Studies in Democracy, Politics, and Governance.

Berätta varför ni valt att starta en ny bokserie på Stockholm University Press?

– Vi tyckte att det fanns ett viktigt forskningsområde som inte riktigt täcktes upp av de befintliga bokserierna, nämligen frågor om demokrati, politik och styrning – frågor som har vuxit starkt i betydelse i världen under senare år. Samtidigt vet vi att det skrivs många böcker om dessa frågor.

Fotograf Niklas Björling / Stockholms universitet

Hur ser du på behovet av att ge ut kurslitteratur inom ert fält?

– Vi tycker att det viktigt att det publiceras både forskningslitteratur och kurslitteratur inom detta område. Demokrati, politik och styrning är begrepp som diskuteras inom många discipliner, så vi tror att det finns utrymme här för läromedel som kan komma till användning tämligen brett inom samhällsvetenskaperna. Och, vi välkomnar både monografier och antologier, och de kan skrivas på såväl engelska som svenska, norska och danska.

Vilka är era största utmaningar?

– Det är inte alldeles lätt att nå ut i forskarsamhället med information om att vi har startat denna bokserie. Det gäller för oss i rådet att med viss kontinuitet sprida informationen. Det gäller också att sprida de böcker som publiceras – att visa på goda exempel!

Hur ser framtiden ut för er bokserie om fem år?

– I den bästa av världar mottar vi om fem år en handfull bokförslag per år – både forsknings- och kurslitteratur – där vi vaskar fram de bästa böckerna för publicering.

Vad vill du säga till en forskare som har en bokidé inom ert fält?

– Vi är intresserade av alla aspekter av samhällsvetenskaplig forskning – empirisk, komparativ och teoretisk – som handlar om demokrati, politik och styrning. Vi premierar forskning i framkant, gärna med fokus på teori- och begreppsutveckling. Vi ser gärna att böckerna inte överskrider 200 sidor.

Hur ser du på framtiden för för öppet tillgängliga refereegranskade vetenskapliga publikationerr och Stockholm University Press som förlag?

– Jag tycker att framtiden ser ljus ut för Stockholm University Press. Alltfler lärosäten lyfter fram betydelsen av öppen tillgång, utan att tumma på den vetenskapliga kvaliteten. Förlaget erbjuder här både öppenhet och kvalitet, och dessutom till ett bättre pris än de flesta andra bokförlag. Stockholms universitet, som lärosäte och namn, har samtidigt en hög status, vilket Stockholm University Press kan bidra till.

Skicka in ett bokförslag

Vill du skicka in ett bokförslag till Stockholm Studies in Democracy, Politics, and Governance? Du hittar all information om hur det går till att publicera en bok med Stockholm University press på förlagets webbplats.

Läs mer om Stockholm Studies in Democracy, Politics, and Governance

Vill du meta mer om bokserien Stockholm Studies in Democracy, Politics, and Governance och vilka som sitter i redaktionsrådet, eller har du några frågor till Göran Sundström? Du hittar kontaktuppgifter och information om redaktionsrådet och bokserien på förlagets webbplats.

Du kan också kontakta oss direkt med dina frågor till: publish@su.se


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s