Ny bokserie om demokrati, politik och styrning – intervju med Göran Sundström

Göran, du är professor och prefekt på Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Du är också ordförande i redaktionsrådet för Stockholm University Press nybildade bokserie Stockholm Studies in Democracy, Politics, and Governance. Berätta varför ni valt att starta en ny bokserie på Stockholm University Press? – Vi tyckte att det fanns ett viktigt forskningsområde som inte … More Ny bokserie om demokrati, politik och styrning – intervju med Göran Sundström

Kriminologen Henrik Tham diskuterar konsekvenser av den svenska narkotikapolitiken

I DN Debatt (4/1) argumenterar Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet och redaktör för antologin Retreat or Entrenchment? Drug Policies in the Nordic Countries at a Crossroads för en reträtt från den svenska förbudslinjen mot knark. Regeringen måste nu tillsätta den utredning för utvärdering av narkotikapolitiken som en enig riksdag begärt, anser … More Kriminologen Henrik Tham diskuterar konsekvenser av den svenska narkotikapolitiken

Ny bok: Introduktion till postkvalitativ metodologi – utforskar metodologiska utmaningar med posthumanistisk teori

Författarna tar ett samlat grepp kring frågor om formulerandet av forskningsproblem, forskningsetiska överväganden samt konstruerandet och analyserandet av empiriskt material. Postkvalitativ metodologi beskrivs utifrån fyra centrala ingångar: posthumanistisk teori; forskning som verklighetsskapande; sammanvävning av diskurs, materialitet och affekt samt en feministisk ansats. … More Ny bok: Introduktion till postkvalitativ metodologi – utforskar metodologiska utmaningar med posthumanistisk teori

Togetherness & Work in Progress – Ongoing Author Survey about Scholarly Communication in the HSS in Collaboration with OPERAS

Stockholm University Press is still under development, as it takes time to build a trustworthy brand and fine-tune the processes to serve the academic community with relevant publications. This means that we constantly need to revise our workflows and develop the routines together with researchers from the Editorial Boards and the Publishing Committee. Rigorous peer … More Togetherness & Work in Progress – Ongoing Author Survey about Scholarly Communication in the HSS in Collaboration with OPERAS

What became of Stockholm’s children of 1953 in later life? #oabooks #OA

George Miller talks to Sten-Åke Stenberg in the podcast The hedgehog & the fox, about the monograph Born in 1953: The story about a post-war Swedish cohort. ‘Sweden was a country in which everything seemed to be changing for the better, a country on its way to becoming modern.’ (Sten-Åke Stenberg)     “This is … More What became of Stockholm’s children of 1953 in later life? #oabooks #OA

New book from Stockholm University Press: Born in 1953: The story about a post-war Swedish cohort, and a longitudinal research project, by Sten-Åke Stenberg #newbook #oabooks

A dramatic history of a sociological study – Project Metropolitan At the beginning of the 1960s, Swedish researchers started a sociological study of all children born in Stockholm in 1953, Project Metropolitan. This monograph describes the project’s at times dramatic history, where issues of personal integrity and the role of social sciences were heavily debated. These … More New book from Stockholm University Press: Born in 1953: The story about a post-war Swedish cohort, and a longitudinal research project, by Sten-Åke Stenberg #newbook #oabooks