Ny bok undersöker den svenska skönlitteraturens framgångar i Frankrike

Den franska bokmarknaden har en särskild betydelse för det världslitterära systemet. Flödet av litteratur från Sverige till Frankrike liknar heller inget annat. I monografin Ord från norr. Svensk skönlitteratur på den franska bokmarknaden efter 1945 beskrivs hur svensk skönlitteratur har översatts till franska, med ett särskilt fokus på tiden efter 1945.

Kanoniserade svenska författare som August Strindberg och Selma Lagerlöf har varit överraskande framgångsrika i Frankrike. Detsamma gäller senare högprestigeförfattare som Torgny Lindgren och P.O. Enquist. Franska förlag var också bland de första att upptäcka svensk kriminallitteratur. Rättigheterna till Stieg Larssons Millennium-trilogi köptes av ett franskt förlag innan romanerna hade börjat utges på svenska. De svenska barnböckerna fick däremot ett sent genombrott i Frankrike.

Varför fick den svenska skönlitteraturen just detta mottagande i Frankrike? Vilka översättare, förlag och andra aktörer har bidragit till denna utveckling? Hur har de resonerat och verkat för att främja den svenska litteraturens intressen? Vilka litteraturtyper och författarskap har varit särskilt framgångsrika?

Dessa frågor besvaras utifrån omfattande statistik som bygger på de senaste bibliografiska förteckningarna. Boken vänder sig till såväl specialister och studenter som den bredare allmänheten, till alla som är intresserade av vad som händer när litteratur översätts, och av hur litteraturen kan bidra till att skapa omvärldens föreställningar om Sverige och svensk kultur.

Författaren, Andreas Hedberg, är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. I sin forskning utgår han från ett litteratursociologiskt grundperspektiv och har bland annat studerat svensk litteratur i översättning till andra språk samt modernitetskritisk litteratur publicerad kring sekelskiftet 1900.

Ord från norr. Svensk skönlitteratur på den franska bokmarknaden efter 1945 är den tionde titeln i bokserien Stockholm Studies in Culture and Aesthetics.

Läs boken nu!

Ord från norr. Svensk skönlitteratur på den franska bokmarknaden efter 1945 är gratis att läsa i fyra olika digitala versioner, men går också att köpa i tryckt format från svenska och internationella bokhandlare på nätet som t.ex. Adlibris, Amazon, Bokus och Book Depository. All information finns på bokens webbsida.

Summary in English:

Paris is one of the capitals of what has been called ”the world republic of letters”. Consequently, the French book market has played an important role for the transmission of literature from peripheral and semi-peripheral languages.

This book takes a look at Swedish literature translated to French, with a special focus on the period after 1945. It pinpoints Swedish authors who have managed to make a name for themselves in the literary metropolis, among them August Strindberg, Astrid Lindgren and Stieg Larsson, showing how these successes have been made possible thanks to a combination of mighty structures and pure chance.

The book also discusses important actors and institutions, such as translators, publishers and funding bodies. As a result of these discussions, some myths are put into questions, others are found to be true. This is the first book aiming at a general overview of Swedish literature in French translation, and it is also the first to approach this subject using complete bibliographies of translations as a source.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s