Samernas nationaldag – läs om hur samisk konst uteslutits av konsthistorikerna

Bilden är en av Arvid Sveens politiska affischkonstverk som Monica Grini nämner i boken.
Arvid Sveen, Samisk framtid, 1980. Romssa Sámiid Særvi RSS (produsent). Foto: Nasjonalmuseet. Licens CC BY.

Under samemötet i Trondheim (Tråante) den 6-9 februari 1917 samlades samer från både den norska och svenska sidan av gränsen. Mötet lade grunden för samernas nationaldag den 6 februari.

Samemötet blev också starten på en gemensam samisk politik och en konstnärlig sammanslutning över nationalstatsgränserna i Norden. Samerna diskuterade bland annat de utmaningar som nationalstaternas gränslinjer innebar, vilket än idag har en stor påverkan och får konsekvenser för samerna.

Samisk konst och nationalstatsbyggande

Boken Samisk kunst og norsk kunsthistorie. Delvise forbindelser, av Monica Grini, pekar på utmaningarna av de nationella gränsdragningarna även inom det konsthistoriska ämnet.

Boken, som publicerades på Stockholm University Press under hösten 2021, tar avstamp i konsthistoriens betydelse för Norges nationsbyggande och belyser perspektiv som tidigare inte lyfts fram i studier av samisk konst.

Monika Grini menar att samisk konst har använts i en strategisk assimileringspolitik som raderar ut samiska identitetsmarkörer för att skapa en homogen nationell kultur.

Intervju med författaren

Läs intervjun här på bloggen med författaren Monica Grini, som är lektor i media- och dokumentationsvetenskap på Institutionen för språk och kultur vid Universitetet i Tromsø – Norges arktiska universitet.

– Jeg ønsker en mer aktiv stillingtagen til det vi gjør som kunsthistorikere og hvordan vi er med på å produsere og opprettholde visse kunnskaps- og virkelighetsforståelser. Det är viktigt att också vara på sin vakt mot nya förenklingar i framställningar av samiska förhållanden.

Här kan du ladda ned boken gratis och beställa ett exemplar

Boken, som är på norska, vänder sig till forskare och studenter men även till en bredare publik och olika beslutsfattare.

Du kan ladda ner boken gratis på Stockholm University Press webbplats, där du även kan beställa ett exemplar hos en nätbokhandel: https://doi.org/10.16993/bbm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s