Forskarkoordinator – ny resurs vid Stockholms universitetsbibliotek

Av: Thomas Neidenmark

Som nyanställd vid Stockholms universitetsbibliotek passerade jag i förra veckan 100-dagarsstrecket i tjänsten som forskarkoordinator. Tjänsten är helt nyinrättad och sedan augusti har jag engagerat mig med att identifiera viktiga områden för denna tjänst samt arbetat med frågor som Stockholms universitetsbibliotek sedan tidigare prioriterat. Exempelvis den årliga Open Access-veckan och print-on-demand-tjänster. I detta inlägg presenteras tjänsten forskarkoordinator som en resurs för hela Stockholms universitet.

Vad gör en forskarkoordinator?

Som jag ser det är forskarkoordinator en funktion, ett gränssnitt, mellan forskarna och resurserna (biblioteket). Som sådan är det centralt att funktionen är tämligen självständig och flexibel. Omvärldsbevakning och samarbete med andra lärosäten och bibliotek är en huvuduppgift för en forskarkoordinator. Detta hör till grunduppdraget som var att “utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra stödet och servicen till universitetets forskare”. Stödet till Stockholms universitets forskare är prioriterat men kan i många avseenden inte särskiljas från strävanden som är gemensamma med andra lärosäten. Exempelvis är det av stor vikt att Stockholms universitetsbibliotek deltar i internationella samarbeten om exempelvis forskaridentifierare, som jag tror blir en stor förbättring för forskares vardag.

Stockholms universitetsbibliotek har stora resurser att stödja hela forskningsprocessen. Allt från informationssökningskurser i inledningsfasen av forskarens projekt till ett omfattande publiceringsstöd i slutfasen. Beaktat att forskare är fysiskt och intellektuellt mobila ser jag det som en välkommen utveckling att fler webbaserade kurser tar form som visar bibliotekets stödresurser. Jag ser också stora möjligheter med universitetsbibliotekets nya webbplats (lanseras i december 2011), samt att publiceringsstödet vid biblioteket utvecklas till en egen avdelning.

Under dessa tre första månader har jag hunnit med en hel del utöver att studera biblioteket. Jag ser stora möjligheter i samarbetet med Forskningsservice och den nya forskningsdatabasen. Denna är ett välkommet verktyg för att synliggöra forskare, deras projekt, kollegor och publikationer. Sedan augusti har jag också lagt ned mycket tid på Open Access-veckan som vid Stockholms universitet blev en stor händelse med mycket intressanta talare. Open Access är viktigt för synlighet och spridning av våra vetenskapliga publikationer och det kommer att vara ett återkommande ämne för forskarkoordiatorn, även om många vid biblioteket är engagerade i ämnet.

Print-on-Demand och Acta Universitatis Stockholmiensis

Frågan om Print-on-Demand (POD) har många år varit aktuell vid biblioteket. När jag i september av rektor utsågs till ordförande för Acta Universitatis Stockholmiensis (AUS), såg jag det som nödvändigt att publiceringsstrategin förnyades. Det är för mig högst prioriterat att AUS titlar får större spridning och synlighet i forskarsamhället och hos allmänheten. Med den POD-service som vi därför tagit fram vid Stockholms universitetsbibliotek kan AUS titlar distribueras till självkostnadspris direkt från bibliotekskatalogen. Detta blir verklighet inom några veckor. POD kommer dels att sänka priset för konsumenterna, och dels effektivisera processen att publicera sitt vetenskapliga arbete för forskare genom att universitetsbiblioteket tar ett större ansvar för kommunikationen med externa aktörer.

Forskarbloggen – en mötesplats för forskare och resurser

Forskarkoordinator är en resurs för hela Stockholms universitet, och Forskarbloggen får bli en röst för alla de strävanden vid Stockholms universitet som syftar till att stödja och thomasneunderlätta för forskare – vilka verktyg forskare från olika discipliner behöver, vad som är på gång på universitetet, i Sverige och i andra länder som är viktigt för forskare att känna till. Det rör sig både om fördjupningar i olika frågor, som exempelvis Open Access vid Stockholms universitet, presentationer av forskare och deras tankar kring resurser som de behöver samt synliggörande av viktiga resurser vid universitetsbiblioteket och mycket mer.

Har du någon fråga som är viktig eller som skulle passa att lyftas fram i Forskarbloggen är du välkommen att höra av dig till mig! Utöver detta inlägg kommer bloggen inte att vara en personlig röst för forskarkoordinator, utan en mötesplats för forskare och resurser.

Bästa hälsningar,
Thomas


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s