Deadlines för registrering i DiVA av 2011 års publikationer

Till universitetets Årsredovisning ska alla publikationer, oavsett publikationstyp, registreras i DiVA senast den 29 januari 2012. Det är viktigt att så många publikationer som möjligt finns registrerade vid detta datum.

Eventuella ytterligare publikationer ska registreras i DiVA senast den 19 mars 2012 för att komma med i statistiken i uppföljningen av verksamhetsplanen.

Biblioteket kommer att importera poster från Web of Science (Wos) med publikationstyperna artikel och artikel, forskningsöversikt till DiVA. Observera att Web of Science inte täcker alla ämnesområden utan främst de naturvetenskapliga (kanske inte heller där heltäckande) och en del samhällsvetenskap och mycket lite humaniora. Allt som intefinns i WoS måste registreras i DiVA av institutionerna.

För frågor kontakta diva@sub.su.se.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s