Du som är forskare ombeds delta i en kort undersökning om vetenskaplig publicering

Biblioteket deltar i ett nationellt samverkansprojekt om författaridentifikatorer. Detta projekt kan få stor betydelse för forskares vetenskapliga publicering.

En internationellt uppmärksammad fråga som jag bevakar rör identifieringen av forskare. Antalet forskare växer i världen och det blir allt viktigare att kunna identifiera vem som skrev vad. I anledning av detta deltar också Stockholms universitet i diskussionen hur identifikatorer ska hanteras och vilka modeller som skulle passa Sverige. Bland annat i ett nationellt samverkansprojekt där Bodil Gustavsson vid universitetsbiblioteket är projektledare.

Det är önskvärt att du som är forskare deltar i en kort undersökning om hur du hanterar dina forskningsdata. Undersökningen är sammanställd av Eleonora Dagiene som är ordförande i The Association of Lithuanian Serials. Denna undersökning kommer också oss i Sverige till gagn. Resultatet av denna undersökning kommer småningom att publiceras på Forskarbloggen tillsammans med mer information om det svenska projektet och om författaridentifikatorer. Ett globalt initiativ som jag bevakar i denna fråga är Online Researcher and Contributor ID (ORCID).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s