Globalt missnöje med Elsevier

Av: Marjatta Sikström, bibliotekarie och Thomas Neidenmark, forskarkoordinator

Det nederländska förlaget Elsevier är en stor och viktig aktör inom vetenskaplig publicering. Kanske är Elsevier ett alldeles för stort företag för forskningssamhällets bästa.

En global våg av kritik reser sig mot Elseviers priser för forskare att publicera sig i företagets tidskrifter. Kritiken har grott under många år men har nu fått större proportioner. Särskilt efter den världsberömda matematikern Timothy Gowers kritiska blogginlägg i januari i år om Elsevier. Se mer i Gowers blogg.

Kritiken mot Elsevier växer nu snabbt. Idag är det över 6000 forskare som undertecknat uppropet, däribland många svenska forskare.

Du som är forskare, bibliotekarie, redaktör eller i övrigt har samröre med vetenskaplig publicering kan ta del av och stödja uppropet. Elsevier är ett stort företag som, enligt egen uppgift, har över 7000 anställda i över 24 länder, över 1 miljon samarbetspartners samt har kontakt med 30 miljoner forskare. Även medarbetare på Elsevier är kritiska till denna utveckling som föranlett uppropet och de stödjer själva denna aktion. Dock har de understrukit att Elseviers ledning inte kommer att reagera förrän protesterna samlar många fler forskare.

Här finns uppropet: The Cost of Knowledge.

Åtskilliga medier har uppmärksammat att Elseviers affärsmodell får negativa effekter på forskarsamhället:
The Conversation 15/2 “Academic publishing must go digital to survive
Melville House (förlag) 15/2 “Furor over Elsevier escalates
New York Times 13/2 “Mathematicians Organize Boycott of a Publisher
Sveriges Radio 10/2 “Protester mot dyra tidskrifter
ScienceInsider 1/2 “Thousands of Scientists Vow to Boycott Elsevier to Protest Journal Prices
Tom Gowers 21/1 2012 “Elsevier – my part in its downfall
The Guardian 29/8 2011 “Academic publishers make Murdoch look like a socialist
The Economist 26/5 2011 “Academic publishing. Of goats and headaches – One of the best media businesses is also one of the most resented“.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s