Horizon 2020 och OA-veckan

EU-kommissionens nya ramprogram Horizon 2020 skiljer sig på flera sätt från det föregående FP7. Ledorden för det nya programmet är innovation och konkurrenskraft och programmet fokuserar på tre stora forskningsområden som är viktiga för Europas ekonomiska utveckling. De är spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar.

I det tidigare ramprogrammat, FP7, ingick ett pilotprojekt som innebar att anslag till vissa forskningsområden villkorade Open Access-publicering. I det kommande ramprogrammet har Open Access en central roll och är norm. Från och med 2014 måste alla artiklar som publiceras med finansiering från Horizon 2020 vara fritt tillgängliga för alla. Open Access-kravet i Horizon 2020 kan mötas på två sätt: dels att omedelbart publicera sin artikel i en Open Access-tidskrift och i efterhand få eventuella publiceringskostnader ersatta av Horizon 2020, så kallad Golden Open Access. Dels att senast sex månader efter publicering göra sin artikel digitalt tillgänglig i ett öppet arkiv, till exempel i Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA), så kallad Green Open Access. För humaniora och samhällsvetenskap gäller tolv månader.

EU-kommissionen uppmanar dessutom sina medlemsstater att införa liknande regler för sina nationella forskningsprogram. Offentligt finansierade vetenskapliga artiklar ska vara fritt tillgängliga på Internet för alla. Målet är att 60 % av de offentligt finansierade vetenskapliga artiklarna i Europa ska göras öppet tillgängliga innan 2016. Hur Sverige lever upp till denna uppmaning återstår att se. Kommer OA-frågan att finnas med i höstens forskningsproposition?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s