Ny monografi: Kontrastiva studier och tredjespråksinlärning i nederländska och svenska #oamonographs

Tidigare inlärda språk en resurs

Vid inlärningen av ett tredje språk är tidigare inlärda språk en resurs, speciellt språk som är närbesläktade. Nederländska och svenska är två närbesläktade språk som inlärare oftast kommer i kontakt med i vuxen ålder som ett tredje språk. Vilken betydelse har det?

Det innebär att inlärare redan har kunskap om andra språk och har utvecklat viss metalingvistisk och tvärspråklig medvetenhet. Det betyder också att de i högre utsträckning än enspråkiga språkbrukare kan tala och resonera om språket, dess struktur och funktion och även har specifik kunskap om hur två eller flera språks strukturer förhåller sig till varandra.

Tvärspråklig medvetenhet är således en viktig inlärningsstrategi, där följande frågor kan ställas:  Vilka språkliga strukturer i det tredje språket liknar strukturer som finns i mitt första eller andra språk? Vilka språkliga strukturer i tredje språket liknar däremot inte strukturer i tidigare inlärda språk?

Boken Kontrastiva studier i nederländska och svenska: Med en inledning om tredjespråksinlärning och tvärspråklig medvetenhet tar upp två forskningsfält och kopplar ihop dem: kontrastiva studier och tredjespråksinlärning.

Fokus i boken ligger på beskrivningen av ett antal språkstrukturer i nederländska och svenska som inte har behandlats kontrastivt tidigare: rumsliga uttryck för befintlighet och riktning, kopulaverb och deras kategorisering, opersonlig passiv och opersonliga konstruktioner samt positionsverben stå, sitta, ligga och motsvarande verb på nederländska.

Författaren

Annika Johansson är universitetslektor i nederländska vid Stockholms universitet. Hon forskar om kontrastiv semantik, tredjespråksinlärning och tvärspråklig medvetenhet som didaktiskt redskap. Hennes forskningsprojekt anknyter även till hennes undervisning i nederländsk språkfärdighet vid Stockholms universitet. Läs mer om författaren.

Såhär får du tag på  boken

Boken är gratis att ladda ner och går att läsa i fyra olika digitala format, men boken går också att köpa i tryckt format från bokhandlare som Adlibris, Amazon, Bokus och Book Depository. All information om boken hittar du via bokens DOI-länk: https://doi.org/10.16993/baz

Bokserien Stockholm German and Dutch Studies

Kontrastiva studier i nederländska och svenska är den andra monografin som ges ut i bokserien Stockholm German and Dutch Studies på Stockholm University Press.

Om förlaget Stockholm University Press

Stockholm University Press (SUP) är ett forskardrivet förlag som publicerar sakkunniggranskade böcker och tidskrifter Open Access.

Abstract in English

This book deals with two research fields and brings them together: contrastive linguistics and third language acquisition. The book describes the following linguistic structures in Dutch and Swedish from a contrastive perspective: spatial adverbs, copula, impersonal passives, impersonal constructions and finally the posture verbs stand, zit and lie. Dutch and Swedish are usually acquired as a third language and not as a second language, which implies that learners already comprehend various other languages. When learning a language these multilingual learners have developed certain strategies which draw on their competence in earlier studied languages. In the process of learning a third language, metalinguistic and cross-linguistic awareness play an important role. Comparing linguistic structures in two closely related languages as Dutch and Swedish can enhance cross-linguistic awareness and therefore be used as a didactic tool.

About the Author

Annika Johansson is a Senior Lecturer at Stockholm University – read more about the author and her publications.

How to access this book

At the Stockholm University Press website you can download an ePub or pdf-file that allows you to read the book online or access it on multiple devices. You may also also order a print copy of the book through the website.

Stockholm German and Dutch Studies

Kontrastiva studier i nederländska och svenska is the second volume of Stockholm German and Dutch Studies, a peer-reviewed series of monographs and edited volumes published by Stockholm University Press.

About the publisher Stockholm University Press

Stockholm University Press (SUP) is an open access publisher of peer-reviewed academic journals and books. We aim to make journals and books affordable, and to give them the widest possible dissemination, so that researchers around the world can find and access the information they need without barriers.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s