Open Access-veckan 2011 på Stockholms universitet

Varje år går den internationella Open Access-veckan av stapeln. Stockholms universitet satsade stort hösten 2011 och bjöd in talare och förläggare från Google, Max Planck-sällskapet, Forskningsservice, Springer, Co-Action publishing med flera, samt höll workshops om Open Access-publicering i förhållande till bibliometri och impact factors.

Open Access-veckan vid Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet arbetar Stockholms universitetsbibliotek, E-publiceringsteamet, med frågor kring Open Access. Teamet följer utvecklingen, informerar och ger råd om var och hur det är mest fördelaktigt att publicera sig. DiVA är en del av det arbetet. Med anledning av den nationella och internationella utvecklingen kring Open Access-publicering gjorde Stockholms universitetsbibliotek en större satsning än vanligt under årets Open Access-vecka.

Tillgänglig information avgörande för tillväxten

Open Access-veckan inleddes vid Stockholms universitet med ett halvdagsseminarium som behandlade Internets möjligheter, vad Open Access är, hur forskare internationellt publicerar sig Open Access samt en presentation av Forskningsdatabasen, en av Stockholms universitets satsningar på forskningsinfrastruktur. Seminariet hade temat “Är du en sökträff?”. Schemat för seminariet och information om talarna finns på OA-veckans webbplats.

Arduensoktraff2´

Seminariet inleddes av David Mothander som arbetar som policyansvarig på Google Norden. David, som tog sin jur. kandidatexamen vid Stockholms universitet, gav exempel på hur Internet i stort blivit en ekonomisk tillväxtmotor och varför Open Access är viktigt som en del av webbaserad kommunikation. Google arbetar för att göra information tillgänglig och sökbar, vilket enligt Mothander har avgörande betydelse för tillväxten  – även för Sverige där 98 % av befolkningen har tillgång till Internet.

Förpliktande policys leder till högre antal OA-publiceringar

Den andre inbjudne talaren var Chris Armbruster som arbetat vid Max Planck-sällskapets Digital Library i Berlin, samt på Peer Project i samma stad. För närvarande är han aktiv på International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers. Armbruster är expert på digital vetenskaplig kommunikation och innovation och talade om hur OA används och efterfrågas av forskare i hela världen. År 2003 när Berlindeklarationen antogs av många länder diskuterade man huruvida OA var bra eller dåligt. Idag, nästan 10 år senare, handlar debatten i stället om hur OA kan tillämpas på bästa sätt. En viktig del av detta är hur OA-policys antas och implementeras, vilka alltid innebär olika ställningstaganden för forskaren. Ett sätt att underlätta arbetet för forskare är att forskningsfinansiärer har förpliktande OA-policys med tillhörande ekonomiskt stöd för OA-publicering. De universitet som antagit policys som är rekommenderande har, enligt Armbruster, upplevt liten respons i fulltextpublicering, medan de lärosäten som antar förpliktande policys har god respons. Exempelvis har universitetet i Zürich uppnått 42 % fulltextpublicering med en förpliktande policy. Armbruster menar att denna andel av samtliga publikationer är ett rimligt mål i för universitet i dagsläget.

Verktyg för att profilera och nå ut med forskning

Emre Özlü och Daniel Holmberg presenterade Stockholms universitets forskningsdatabas. Denna satsning på en digital infrastruktur för universitetets forskare har tagits fram för att samordna flera system som har information om forskare. Det handlar exempelvis om uppgifter i universitetets ekonomisystem (Raindance) som hämtar information om forskningsanslag, forskarnas organisationstillhörighet vid universitetet (Sukat), information från Swedens Science Net (SSN) och DiVA. Forskningsdatabasen syftar också till att profilera universitetets forskare och främja forskningssamarbeten och forskarnas synlighet inför studenter, näringsliv, journalister med flera. Även andra lärosäten tar fram liknande lösningar.

“Är du en sökträff?”-seminariet avslutades med en paneldiskussion där deltagare från fyra olika Open Access-förlag deltog, nämligen Natalia Timiraos från BioMed Central, Anne Bindslev från Co-Action Publishing, Timon Oefelein från Springer, Victoria Babbit från Taylor & Francis Group samt talarna David Mothander och Chris Armbruster. I paneldiskussionen framgick att förläggarna har flera olika modeller för Open Access-publicering.

Se filmerna från seminariet på universitetets webbplats.

Workhops om Open Access

Samma vecka hölls också två workshops som behandlade Open Access-publicering, bibliometri och rankning av vetenskapliga tidskrifter. Dessa inleddes med en genomgång om OA och hur man kan parallellpublicera sina publikationer. Det poängterades att det är viktigt att behålla sin upphovsrätt genom att förhandla med utgivaren och att man kan använda tilläggsavtal. Även vikten av att hålla ordning på sina filer betonades, vilket behövs för att urskilja “author’s final draft” som oftast är den version man får lov att parallellpublicera. Vid båda tillfällena gick Per Swedberg, som arbetar med bibliometri vid Stockholms universitetsbibliotek, igenom olika studier som behandlar OA och citeringar. Man kunde där se att det inte är självklart att OA ger fler citeringar i dagsläget, men inte heller att det ger färre.

Open Access 2012

Vid halvdagsseminariet uttryckte rektor Kåre Bremer att Stockholms universitet under kommande år ska ta fram en OA-policy som går i linje med de stora forskningsfinansiärernas. I den allt mer digitaliserade miljön som Stockholms universitet arbetar och bedriver forskning i är det helt naturligt att vi säkrar den digitala tillgången och arkiveringen av våra vetenskapliga publikationer. Detta kommer Stockholms universitet arbeta för, enligt Kåre Bremer. Hösten 2012, under nästa Open Access-vecka, får vi veta hur detta arbete gått. Till dess kommer OA-frågor fortlöpande att diskuteras här på forskarbloggen.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s