Annika Ullman – ny ordförande för SUP:s förlagskommité

Hej Annika Ullman – välkommen till Stockholm University Press! Vem är du?

Jag är professor i pedagogik och har mina forskningsintressen inom utbildningshistoria och kulturssociologi vid Stockholms universitet. En stor del av mitt akademiska yrkesliv har ägnats åt ledningsuppgifter av olika slag. De senaste nio åren som vicedekan på Samfak, tillika fakultetens representant i Förlagskommittén 2016/18. Dessförinnan arbetade jag som prefekt för flera stora institutioner.

Fotograf: Anders Ståhlberg

Hur ser du på ditt nya nya uppdrag?

I den nyetablerade positionen som akademiskt tillsatt ordförande i kommittén ingår

  • att tillsammans med övriga ledamöter i Förlagskommittén säkerställa att publikationerna håller den vetenskapliga standard som är SUP:s uppdrag
  • att tillsammans med Förlagsredaktionen vidareutveckla de processer som stödjer Redaktionsråden i deras arbete med manus och publicering
  • att verka för ökad kännedom om SUP:s möjlighet att underlätta spridning, tillgänglighet och användningen av forskningsresultat.

Hur vill du arbeta med SUP framöver?

Med de första fem åren i ryggen (lyssna gärna på podden https://www.su.se/biblioteket/om-oss/podd-bakom-bokhyllan/bakom-bokhyllan-31-stockholm-university-press-1.525674) är det roligt att vara med och bygga vidare på Stockholm University Press.

De ökade kraven på att all offentligt finansierad forskning skall var öppet tillgänglig, open access, från och med 2021 har precis aktualiserats av regeringens forskningsproposition, https://rektorsblogg.su.se/2020/12/23/forskning-frihet-framtid-kunskap-och-innovation-for-sverige-den-nya-forskningsproppen/.

Det är dock lättare att skriva att all skattefinansierad forskning ska finnas digitalt tillgänglig än att genomföra det i verkligheten. Ännu finns ingen exakt lösning på hur det ska kunna gå till. Det behövs helt enkelt nya former och format för att nå ut till olika delar av forskarsamhället, den intresserade allmänheten samt inte minst till studenterna. Och, det är just i detta sammanhang som SUP har en viktig roll att spela.

Under de närmaste åren hoppas jag att förlagets forskardrivna infrastruktur växer till sig, det vill säga att det ute på ämnesinstitutionerna och bildas fler Redaktionsråd som kan:

  • göra akademiska bedömningar av nya bokförslag och tidskrifter
  • välja minst två externa granskare för bokmanuskript
  • bedöma granskarens kommentarer före beslut
  • göra rekommendationer om publiceringsbeslut till Förlagskommittén
  • bedöma reviderade bokmanuskript i förhållande till kommentarer från granskarna
  • se till att granskningsprocessen följer COPE-riktlinjerna https://publicationethics.org/


– Något du vill skicka med oss?

Personligen gillar jag upplägget att den digitala tillgängligheten kombineras med möjligheten att beställa fysiska böcker som ”Print on Demand”. Behovet av tillgänglighet bortom plats och rum har visserligen ytterligare accentuerats under Coronapandemin, men själv kommer jag nog aldrig nöja mig med ett helt digitalt bibliotek. Därför gillar jag att SUP också lägger sån omsorg vid de fysiska böckerna. Många av de hittills utgivna är påfallande läckert formgivna.


Åter igen – varmt välkommen till Stockholm Univerity Press!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s