Utmaningar, processer och protester – så här blev en bok om estetiska lärprocesser till | New book: Anthology about teaching and learning in the arts

Hur utvecklas egentligen lärarpraktik på ett vetenskapligt sätt inom de estetiska ämnesområdena? Antologin De estetiska ämnenas didaktik – Utmaningar, processer och protester publicerades i slutet av augusti efter noggrann granskning och revidering. I boken beskriver författarna, som alla är verksamma lärare och/eller lärarutbildare, hur deras processer ser ut när de analyserar och utvecklar sin undervisning. Här … More Utmaningar, processer och protester – så här blev en bok om estetiska lärprocesser till | New book: Anthology about teaching and learning in the arts

New book from Stockholm University Press: The Power of the In-Between: Intermediality as a Tool for Aesthetic Analysis and Critical Reflection #oabooks

How can the concept of intermediality be understood and used in the humanities? The Power of the In-Between: Intermediality as a Tool for Aesthetic Analysis and Critical Reflection gathers fourteen case studies where different intermedial issues are explored. The participating researchers investigate phenomena such as contemporary installation art, twentieth-century geography books, renaissance sculpture, media theory, … More New book from Stockholm University Press: The Power of the In-Between: Intermediality as a Tool for Aesthetic Analysis and Critical Reflection #oabooks

New book from Stockholm University Press: Essays in Anarchism and Religion: Volume II #oabooks

The uneasy relationship between anarchism and religion – a powerful critique of contemporary global society Anarchism and religion have historically had an uneasy relationship. Indeed, representatives of both sides have regularly insisted on the fundamental incompatibility of anarchist and religious ideas and practices. Yet, ever since the emergence of anarchism as an intellectual and political … More New book from Stockholm University Press: Essays in Anarchism and Religion: Volume II #oabooks

New book from Stockholm University Press: Modernism as Institution: On the Establishment of an Aesthetic and Historiographic Paradigm

Is it possible to distinguish between the history of modern art and the history of modernism? Anyone who studies the history of modern art—in art museums, in the classroom, in art historical handbooks or specialist surveys—will soon be aware of a certain recurrent pattern governing the selection of objects and forming a certain type of … More New book from Stockholm University Press: Modernism as Institution: On the Establishment of an Aesthetic and Historiographic Paradigm

The Problem with Perfect – Making Peer Review More User-Friendly

Stockholm University Press is a researcher-led publisher, and as such, we have to continuously improve and adapt our processes and practices in collaboration with authors, editors and reviewers to ensure that we provide the best possible opportunities for communication of good quality research. But it is of course not easy to make it perfect, considering all aspects of scholarly publishing! … More The Problem with Perfect – Making Peer Review More User-Friendly

Migration som livsstil – en bok om den Spaniensvenska diasporan | New book out now: The Guide to Spanish-Sweden

Hur blir de svenska migranterna i södra Spanien en livsstilsdiaspora?
Huvudaktören i denna bok är de stora nordiska sociala föreningarna i södra Spanien och de verksamheter de utvecklar för att främja svenskarnas sammanhållning. Studien visar att föreningarna går i spetsen för en diasporisk mobilisering av en svensk gemenskap. Detta görs genom att erbjuda de svenska migranterna sociala arenor, innehållsrika aktiviteter och service av olika slag. Föreningarna kan på så sätt underlätta migranternas förverkligande av sina livsstilsprojekt samtidigt som de också snitslar en väg in i Spaniensverige. Boken handlar om hur diasporagemenskap görs genom en mobilisering kring livsstilsprojektet där ålder, klass och transnationalitet är viktiga ingredienser. … More Migration som livsstil – en bok om den Spaniensvenska diasporan | New book out now: The Guide to Spanish-Sweden

European University Presses discussions on “Keeping up with the standards” #AEUP18 #oabooks #universitypresses #peerreview #publishingstandards

By Christina Lenz, Managing Editor of Books at Stockholm University Press and Secretary in the AEUP board The workshop “Keeping up with the standards” was held in Riga 5-6 June 2018, by the Association of European University Presses (AEUP). The host was RTU Press (Riga Technical University Press). Participants, a total of 28, came from many … More European University Presses discussions on “Keeping up with the standards” #AEUP18 #oabooks #universitypresses #peerreview #publishingstandards