Intervju med redaktionsrådet Stockholm Studies in Romance Languages

Vi har träffat tre medlemmar i redaktionsrådet för bokserien Stockholm Studies in Romance Languages (SSIRL), Françoise Sullet-Nylander, Cecilia Schwartz och Ken Benson, för att prata om framgångsstrategier, utmaningar och kurslitteratur. Bokserien var en av de allra första som startades på Stockholm University Press. 2015 gavs den första boken ut, Festival Romanistica (Gunnel Engwall & Lars … More Intervju med redaktionsrådet Stockholm Studies in Romance Languages

New book: Narrowed Lives: Meaning, Moral Value, and Profound Intellectual Disability

Narrowed Lives is an illuminating portrait of what life is like in Finnish group homes where adults who have profound intellectual and multiple disabilities live their lives. It documents how care workers strive to guarantee individuality and dignity against a backdrop of scarce resources and misguided policies. The book is a sobering account of how the lives of people with profound intellectual and multiple disabilities are restricted, not primarily because of their impairments, but, rather because well-meaning intentions do not always work out that way in practice. … More New book: Narrowed Lives: Meaning, Moral Value, and Profound Intellectual Disability

New Book: Narratives Crossing Borders: The Dynamics of Cultural Interaction

What happens with stories when they are transmitted from one place to another, when they are retold, remade, translated and retranslated? What happens with the scholars themselves, when they try to grapple with the kaleidoscopic diversity of human expression in a constantly changing world? These and related questions are explored in the chapters of this … More New Book: Narratives Crossing Borders: The Dynamics of Cultural Interaction

New book investigates digital society, digital culture, and digital media objects

The studies in this book introduce the new research field “digital human sciences,” which include the humanities, the social sciences, and law. From their different disciplinary outlooks, the authors share the aim of discussing and developing methods and approaches for investigating digital society, digital culture, and digital media objects. … More New book investigates digital society, digital culture, and digital media objects

Ny bok lyfter fram unikt kunskapsutbyte mellan aktiva lärare och akademins forskare

Hur kan en forskarskola för språklärare se ut? I denna antologi delar tio lärare med sig av sin forskning om lärande, undervisning och bedömning av språk. Alla har de deltagit i en nationell forskarskola i de främmande språkens didaktik, FRAM. Vi pratar med huvudredaktören för boken, Camilla Bardel, som är professor i moderna språk vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. … More Ny bok lyfter fram unikt kunskapsutbyte mellan aktiva lärare och akademins forskare

Ny bok: Introduktion till postkvalitativ metodologi – utforskar metodologiska utmaningar med posthumanistisk teori

Författarna tar ett samlat grepp kring frågor om formulerandet av forskningsproblem, forskningsetiska överväganden samt konstruerandet och analyserandet av empiriskt material. Postkvalitativ metodologi beskrivs utifrån fyra centrala ingångar: posthumanistisk teori; forskning som verklighetsskapande; sammanvävning av diskurs, materialitet och affekt samt en feministisk ansats. … More Ny bok: Introduktion till postkvalitativ metodologi – utforskar metodologiska utmaningar med posthumanistisk teori

Annika Ullman – ny ordförande för SUP:s förlagskommité

– Hej Annika Ullman – välkommen till Stockholm University Press! Vem är du? Jag är professor i pedagogik och har mina forskningsintressen inom utbildningshistoria och kulturssociologi vid Stockholms universitet. En stor del av mitt akademiska yrkesliv har ägnats åt ledningsuppgifter av olika slag. De senaste nio åren som vicedekan på Samfak, tillika fakultetens representant i … More Annika Ullman – ny ordförande för SUP:s förlagskommité

New OA-Book from Stockholm University Press: Working-Class Literature(s) vol. II – Historical and International Perspectives

This new book, Working-class literature(s) vol. II, brings to the fore questions of vital importance for understanding not only contemporary society, but also global historical developments during the last 150 years, such as class, power, representation, culture, and work. These essays map a substantial terrain the history of working-class literatures in Argentina, Denmark, Germany, Japan, … More New OA-Book from Stockholm University Press: Working-Class Literature(s) vol. II – Historical and International Perspectives

New Book from Stockholm University Press: Invoking Flora Nwapa

Download the book at Stockholm University Press About the book This new book is written by Paula Uimonen and explores the revival of Flora Nwapa’s fame as the pioneer of African women’s literature, based on fieldwork at the Efuru@50 celebration in Nigeria. It is written in an experimental style, and shows how literary worldmaking creates … More New Book from Stockholm University Press: Invoking Flora Nwapa