Gamla affärsmodeller krockar med Open Access

Av: Thomas Neidenmark Begreppet Open Access var nytt för mig när jag började arbeta på Stockholms universitetsbibliotek. För mig har det alltid varit en självklarhet att utbyte av forskningsinformation måste vara snabb, flexibel och fri. Så har jag jobbat som forskare. Men det är inte enbart upp till oss forskare att bestämma att forskningen är fri … More Gamla affärsmodeller krockar med Open Access

Open Access-erbjudande från Royal Chemical Society

Av: Ingela Tång Förra året lanserade Royal Society of Chemistry (RSC) programmet Gold for Gold för internationella forskare vars institutioner prenumererar på RSC:s tidskrifter. Stockholms universitet har genom programmet tilldelats 19 krediter (vouchers). En kredit per Open Access-artikel. Det innebär att 19 artiklar med minst en författare från Stockholms universitet, kan Open Access-publiceras i någon av … More Open Access-erbjudande från Royal Chemical Society

Pilotprojekt sprider böcker globalt

Av: Magnus Brink I syfte att öka spridningen av publikationer har Stockholms universitetsbibliotek gått med i det globala open access-samarbetet Knowledge Unlatched Pilot. Projektet Knowledge Unlatched Pilot ska underlätta fri spridning av akademiska e-böcker globalt genom samverkan mellan universitetsbibliotek. Stockholms universitetsbibliotek har tillsammans med andra bibliotek gått in i projektet som till en början omfattar … More Pilotprojekt sprider böcker globalt

Hot Topics in Open Access: Peer Review and the Tyranny That Must be Broken

By: Marjatta Sikström Frequently debated issues within international higher education community are ongoing changes in scholarly communication. Two specific features seem to draw attention and raise debate. One is the paradigm change from toll access publishing by traditional commercial publishers to Open Access – without access barriers and where copyright stays by the authors. The second feature is quality … More Hot Topics in Open Access: Peer Review and the Tyranny That Must be Broken

Particle Physics goes Open Access – SCOAP3 is the World’s Largest OA Initiative

By: Marjatta Sikström  Starting this year Swedish particle physicists can publish their articles free of charge, as Open Access, in 12 core journals by Elsevier, Institute of Physics and Springer. In total, twelve periodicals in the subject of particle physics, from nine different publishers are involved. The cost free Open Access publishing in particle physics has … More Particle Physics goes Open Access – SCOAP3 is the World’s Largest OA Initiative

Kostnadsfri partikelfysik – SCOAP3 är världens största Open Access-initiativ

Av: Marjatta Sikström  Svenska partikelfysiker kan nu, från och med 2014, publicera sina artiklar kostnadsfritt som Open Access i prestigetidskrifter från bland annat Elsevier, Institute of Physics och Springer. Sammanlagt handlar det om tolv tidskrifter inom partikelfysik utgivna av nio olika förlag. Den nu införda kostnadsfria OA-utgivningen inom partikelfysik möjliggörs via SCOAP3 – Sponsoring Consortium for … More Kostnadsfri partikelfysik – SCOAP3 är världens största Open Access-initiativ

Sista utposten faller – och positionerar om sig

Av: Marjatta Sikström American Chemical Society är en av de mäktigaste och sista lärda sällskap som hittills idogt kämpat emot Open Access-rörelsen. Nu omfamnar deras nya policy öppen vetenskaplig kommunikation och omsorg för maximal och rättvis spridning av vetensakliga rön. Den första november, några dagar efter den internationella Open Access-veckan, lanserade de en ny publiceringspolicy. American … More Sista utposten faller – och positionerar om sig

Universitetets och världens Open Access-publicering

Av: Camilla Hertil-Lindelöw 2012 publicerades 11,8 % av universitetets refereegranskade artiklar i så kallade gyllene OA-tidskrifter. Andra lärosäten har liknande siffror, runt 10 %. Nationellt hamnar Sverige på siffran 8 % för åren 2008-2011. 2012 års resultat för Stockholms universitet finns nu sammanställt i en rapport. Där kan du läsa mer om hur fakulteterna publicerar Open Access … More Universitetets och världens Open Access-publicering

Starta ett nationellt konsortium för öppna vetenskapliga böcker i Sverige

Boken som publiceringsform är viktig i många vetenskapliga ämnen – särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap, där längre resonemang som inte får plats i artikelform är väsentliga för ämnenas forskning. Samtidigt är boken ofta kritiserad för att den inte genomgår samma vetenskapliga kvalitetsgranskning som artiklar, och för att den inte lika ofta är tillgänglig open access. … More Starta ett nationellt konsortium för öppna vetenskapliga böcker i Sverige

Stockholms universitet tar ett samlat grepp om sin förlagsverksamhet

Under 2013 kommer Stockholms universitet ta ett samlat grepp om sin förlagsutgivning. Universitetet samlar förlagsverksamheten vid Stockholms universitetsbibliotek och formar Stockholm University Press. Förlaget ska fokusera på främjande av utgivning av elektroniska och fritt tillgängliga titlar (Open access). – Det är ett stort steg framåt att Stockholms universitet nu får en samlad förlagsverksamhet med tydlig ingång för såväl forskare … More Stockholms universitet tar ett samlat grepp om sin förlagsverksamhet